Ahtme klubi

Tulge külla!

Klubis viiakse läbi palju mitmesuguseid üritusi igale vanusegrupile.Allpool tutvustame peamiseid.

- Teatrietendused.
- Konkursid.
- Disko, noortele.
- Kontserdid.
- Näidendid.
- "Weekend show".
- Meelelahutus programmid lastele koos vanematega.
- Eakate puhkeõhtud.
- Väljsõidu kontserdid, lavastused, näidendid.
- Rahvapidustuste organiseerimine ja läbiviimine.
- Osavõtt linna- ja rahvusvahelistest konkurssidest.